הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית ק-קב | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית ק-קב | השקפה | שיעור 34

בראשית זוהר חדש ק – קב שעור 34

בריאת העולם

בעשרה מאמרות נברא העולם אומר שנברא בהדרגה, כאשר ישנו כלל, שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת. הכן העולם נברא בבת אחת, אך הגילוי היה בהדרגה.

הבורא טוב ומטיב ורוצה לתת את ההטבה השלמה. בתחילה ברא אלף עולמות עם אור גדול כדי להראות את שלמות הרצון. לאחר שרואים את הרצון הגדול, ולומדים כיצד לבנות את הפאזל של שבירת הכלים.

כאשר הנברא פוגם, הוא אינו רואה את השלמות של העליון, ואז עליו לראות את השבירה כמקום לתיקון. כעת צריך הנברא לדעת מה לרצות, ולא לבקש אור מעבר לקיבול כלי ההשפעה שהכין.

ראשית חכמה יראת השם אומר ביטול והפנמה שאני קטן, ויש עליון גדול ממני. ללא ביטול הגאווה ירגיש נרדף, ואין רודף.

שלב ראשון בתהליך התיקון,1 אמונה שיש בורא. 2 יש אהבה שלמה שאינה מושגת כעת. 3 יראת הרוממות, ביטול האגו. 4 ביקוש ותפילה והסכמה לקבלה חלקית דרך ל"ב נתיבות החכמה. 5 וכשעולים לאו"א עשר ספירות מגיעים לאבא ואמא, שם מ"ב שהוא שלמות.

יש ללמוד איך לאהוב. כשרוצים הכל בבת אחת נשברים, הולכים לתענוגות מזויפים. הדרך היא דרך תורה ע"י שמסכים למעט את עצמו.

חכמה/תענוג ניתן לקבל רק בסדר של התפילה, דרך ל"ב נתיבות החכמה.

כאשר באנו לקבל את האור בגדלות כלי הקבלה, נשברנו. באנו לתיקון ע"י ויתור על האהבה השלמה שהיא התכלית, והסכמה לקבל בזמן תיקון רק חלק, שהוא ל"ב נתיבות חכמה, שרק היא קבלה אפשרית. לכן צריך להסכים לאהבה חלקית זו, שגם בה צריך יראה ושמירה שבאה בעשר ספירות דאו"א, היינו חסדים מכוסים.

כל שאיפה לקבלת תענוג בדרך אחרת היא עבודה זרה, שאיפה למשהו שאינו אמיתי, וממילא אור לא מגיע. כפי שצריך היה לוותר על עץ הדעת, כך יש לוותר על ההשתוקקות הגדולה לקבל לפרטיות.

אין לרצות על פי מה שמתחשק, יש לרצות את דרך האמת.

את הרצון הגדול יש לגנוז, כפי שמלכות נגנזה ברדל"א.  גניזו דאו"א הוא הכוח שמציל אותנו תמיד. זה נקרא אור זך, אווירא דכיא, כח ההתגברות של מרדכי היהודי, וכל הצדיקים הגדולים, בכח זה עושים את התיקון.

אין תגובות

להגיב