הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קט-קיא | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קט-קיא | השקפה | שיעור 37

בראשית זוהר חדש קו – קח שעור 36

גן עדן, עץ החיים ועץ הדעת

לגן עדן יכול להיכנס רק מי שמכין כלי לקבלת החכמה/השפע. גן זה המלכות, האני של האדם, עדן זו חוכמה. מכאן שאדם לא יכול לקבל את ההטבה אם אינו בא בביטול ומכין כלי השפעה.

את הרשות להיכנס לגן עדן נותן הכלל שבנפש, היחד, הרצון לעשות נחת רוח לבורא יתברך. להיכנס יכול מי שיודע לנהל את האור, את התענוגות שלו בחיים, וכך מכשיר עצמו.

עץ החיים שבנפש היא התורה הקדושה, ועץ הדעת מבטא את צד הרצון הפרטי וחיפוש התענוג. עץ החיים הוא השלמות, הקשר לבורא, וצד עץ הדעת הוא המתאר את החיסרון והרצון למילוי האור. צד זה הוא האתגר החייב לבוא לידי ביטוי בקשר לעליון.

העבודה הנפשית הנכונה היא מפגש מדוד והדרגתי עם הרצון, במידה שמאפשרת לקשר את הרצון עם עץ החיים, עם השלם. כאשר האדם אינו יודע כיצד לחבר רצון מסוים לבורא, אל לו לגעת ואפילו להסתכל על עץ הדעת.

לאחר הגירוש מגן עדן, ניתן לנו זמן תיקון, בו לא ניתן לקבל ישירות מעדן, אלא עבודה בהדרגה וקבלה דרך 4 נהרות היוצאים מעדן דרך בינה, מידת ההשפעה.

מי שהולך בדרך פנימיות התורה, ממליך על עצמו את שם הויה, הרחמים. ואם פועל את הרצונות הגויים שבנפשו, בכך ממליך על עצמו את שם אלוקים, מידת הדין. לכן קורבן מעלים לשם הויה, ולא לאלוקים, לכוחות שיש גם בעבודה זרה.

 הקרבן בא כדי להתקרב לאמונה בבורא. הפעולה החיצונית באה לעורר את הנקודה הפנימית, את תפיסת הבורא שבנברא.

מי שאינו משמר את הברית והאמונה השלמה, מוציא עצמו מהכלל, מגן העדן. מי שלא מנהל את רצונותיו ואת התענוגות אותם עליו להמעיט או לדחות, נק אדם מופקר. רק מי שמקבל על עצמו את החוקים העליונים, החקיקות והצמצומים שבאים מלמעלה, יוכל להיכנס לגן עדן.

אין תגובות

להגיב