הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קכ"א-קכ"ג | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קכ"א-קכ"ג | השקפה | שיעור 41

בראשית זוהר חדש קכא – קכג שעור 41

הנפש השכלית והנפש המדברת

כאשר אדם מוכן להקריב עצמו בשם הויה, לוותר לגמרי על גאוותו, הוא נכנס לנקודת עומק של אמונה, להפנמה שיש דבר גדול ונשגב ממנו שאינו יכול לתפוס בשכל חיצוני.

האדם עולם קטן, ויש בו חלקים בנפשו, שהם פוטנציאל הטמון בו לקשר בין העולם הזה, לעולמות העליונים. הנפש הצומחת השייכת לעולם הזה, נמצאת בכל חי. הנפש המדברת, היא עולם הצורות והתפיסה המופשטת, שמאפשרת קשר בין תפיסת העולם הזה, לעולם עליון שמעבר לזמן ומקום, אל הנפש השכלית, האלוקית.

לימוד ויגיעה נפשית פנימית, מאפשרים קשר ע"י הנפש המדברת, לנפש השכלית, היא הנפש האלוקית. ולמעשה מי שאינו משקיע ובונה את הסולם לעלות למקום נפשי זה, גם את הנפש הצומחת, דהיינו העולם הזה אין לו.

מי שמשיג בנפש השכלית, לומד את המבנה של העולם העליון, בו נמצאים החוקים העליונים, שמחייבים את העולם החשוך הגשמי. בעזרת חוקים אלו יכול האדם לבנות כראוי את ליבו. כל המדע והאקדמיה הם פרט זעיר השייך לנפש הצומחת, היינו לתחתית, ואין להישען עליהם, אלא לראות בהם רק חומר גלם לעבודת הנפש.

את רוב זמנו ומרצו צריך האדם להשקיע בנפש האמצעית המדברת. כאן עוסקים מעבר לזמן ומקום, עוסקים בסיבות ולא רק בתוצאות שנובעות מהן ונראות בעולם הגשמי. בעולם הרוחני יש סדר מופתי, ורק אדם ישר, ירא שמים העוסק בחכמת הקבלה, יכול להתחבר לקב"ה דרך הנפש השכלית, להגיע למטרה לדבקות בהשם.

טועה אדם לחשוב שהוא חי כאשר הוא עוסק רק בנפש הצומחת, בלי לפעול בנפש המדברת, שהיא דרגת המלאכים, כלומר כוחות הנפש. באדם פוטנציאל גבוה לאין ערוך מזה, ולהתחבר לנפש השכלית.

כאשר האדם גדל, ורואה ענייני העולם, ומביט בליבו, הוא מעצמו מֵריח הנפש הזאת. כלומר ההבטה שבלב מאפשרת נגיעה בנפש האלוקית, ובוודאי לא השכל המדעי שנמצא בתחתית הנפש הצומחת.

כי כל העולם כולו תלוי בכוחו, הוא משתדל בעצמו לחקור ולהשיג השגה קדושה וברה, ואז יש לו הנפש השכלית הנקודה שבלב, בחינת הנשמה, מפני שהוא משכיל לדעת לחקור בחכמה.

יש בעולם הסתר מדברים שבהם יכול לעסוק  שאינו מורגל בפנימיות התורה, כמו למשל "סיפורים" חיצוניים בתורה. אל לו לאדם לדבר מהדברים הנסתרים לפני שמשיג אותם.

אין תגובות

להגיב