הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית ריז-ריט| השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית ריז-ריט| השקפה | שיעור 73

בראשית זוהר חדש ריז – ריט שעור 73

נעשֶׂה אדם

שואל רבי עקיבא את רבי אליעזר מה ראה הקב"ה, שלא עשה את האדם אלא בשישי? אמר לו שלא יהיה פתחון פה לאדם לומר, שהוא עזר באיזה דבר בכל מה שנברא. אומר הקב"ה לאדם, אני מכניס אותך לעולמי, אחרת עלול האדם לחשוב שהוא בעל הבית ולא אורח. לצורך מילוי תפקידו צריך האדם היגיון של אורח שאומר, כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי.

מלמד בעל הסולם שיש ייסורים כאשר מסתכלים על חלק, על המקרה כעומד בפני עצמו, ולא בוחנים בראיה כללית. הברית עליה יש לשמור, היא מחויבות של הפרט לכלל, של הנברא לבורא.

שואל מה כתוב, ויכוּלוּ השמיים והארץ וכל צבאם, לאחר שכתוב, ויַרְא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. מהו, את כל אשר עשה? את כל, בא לרבות עניין המלאכים, שהם טוב מאוד. מאד אותיות אדם, וכן בכל מאודך, הוא הרצון לקבל, שגם אם ירצה לעבוד בכך שמוסר נפשו לשם שמים. כמו כן ויכוּלוּ, אומר שנעשו כלי ראוי לפי תכליתם.

אמר רב נחמן נפש יתרה מתווספת באדם ביום השבת. למה אומר נפש יתרה ולא נשמה, אלא בתחילה נותנים לו נפש מצד הקדושה, ותלוי מה יעשה, ואם יפעל בקדושה יוכל לעלות לדרגת נשמה. תוספת הרוח הזה של שבת נקרא מכובד ונקרא קדוש. עליך לכבד את צד הקדושה. שבך.

אין תגובות

להגיב