הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רלב-רלד| השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רלב-רלד| השקפה | שיעור 78

בראשית זוהר חדש רלב – רלד שעור 78

שלוש משמרות

יש באדם מאבק פנימי בין הרצון הגופני הארצי, לבין רצון הנשמה. כאשר נפטר צדיק הוא מקבל לבושי אור איתם יכול להיכנס לגן עדן. כאשר זוכה אדם לקבל תענוג, עליו לעשות חשבון ולראות שלא לקבל את האור כסיבה, אלא כלוואי מעבודתו בקדושה.

עדן עליון הוא מדרגת חכמה שנותנת לבינה, גן עדן תחתון הוא ז"א שנותן למלכות. שאל רבי חגי את רבי יהודה, גן עדן בארץ למה נצרך, אמר רבי יהודה להנאת הנשמה, שמקבלת מאותו העדן שלמעלה. ולא שכֹּל הנשמות יוכלו לקבל מגן עדן שלמעלה. לאלו שאין נותנים להם רשות לעלות למעלה, יש להם הנאה וחמדה באותו גן עדן שלמטה, ממה שהוא מקבל מלמעלה. ישנן נשמות גבוהות שמגיעות לגן עדן העליון, וגם זה לא במצב קבוע, ויש שחמדתן בגן עדן התחתון.

לאחר הפטירה הגוף הולך אחר מינו, לארץ, שמשם הוא נלקח. והנשמה אין לה חמדה, אלא במקום שנלקחה משם, כי כל מה שעשה, חומד אחר מינו. כמ"ש, נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה׳. ולא לעוה"ז, כמו שהגוף חומד. אומר כלתה נפשי, הנפש, מפני שהנשמה מתוקנת, ונתנו לאדם הרגש של נפש שהיא חלק מהנשמה. הנשמה והגוף שואפים כל אחד למקום אחר, והאדם נבחן למי הוא נותן את הממשלה.

הגוף זז מכוח הנשמה, וכך כל הבריאה נעה בכח הבורא יתברך. השאלה היא עם איזה גוף הנשמה מתנהלת, ככול שהגוף זך יותר, כך יכול הוא להכיל את האור, וכן הגוף הוא המעשה והנשמה הכוונה.

אלא כך נגזר, כשהצדיק נפטר מהעולם הזה לוקחים לו את תודעת העולם הזה, מזמין לו הקב"ה גוף אחר כשר וטוב, שלא יהיה בזוהמא ולכלוך של גוף הזה הגוף שואל זו היא מה, זו הזוהמא. ובכניסה לגן עדן יש לבוא בבגדי אור ולא בגדי עור, היי בגוף יותר זך, התפיסה של העולם הזה לא תהיה בגן עדן, לכן צריך אדם להכין עצמו לתודעה שמעבר לזמן ומקום. הגוף נק רצון אותם יש לתקן לרצונות להשפיע שמסתמכים על צורת הנשמה. הרצונות הפרטיים לא יכולים לקשר לנשמה, ויש להימנע משימוש בהם אלא על ההכרח. יש לתקן את הנפש שלא תרצה את הבלי העולם הזה.

אין תגובות

להגיב