הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 40 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 40 | השקפה| קיח-קכ

זוהר חדש יתרו  קיח – קכ  שיעור 40

אל אשר יהיה שם הרוח שמה ילכו

 

כאשר אדם מרגיש חַיּוּת פנימית ורוצה לנוע, השאלה מאיפה באה התנועה. כאשר התנועה היא לכיוון התכלית, האדם מרגיש זרימה בתוכו והתחברות לדבר גדול ממנו. ואם חלילה מתנגד לתנועה לכיוון הנכון, הוא ירגיש שהעולם מתנגד לו, הוא שוחה נגד הזרם.

וכאשר העולם עצמו הולך נגד הזרם לכיוון הנכון, כאן הוא שוחה נגד הזרם החיצוני, ומרגיש שהוא עם הזרם הפנימי, ומכאן לוקח כח.

ברגע שצד חיה, חַיּוּת שבאדם מתקשרת לנקודה פנימית עליונה, אותו כוח נפש מיוחד מוליכו. הבעיה מתחילה כשאדם אינו מזהה את פנימיותו. הוא בכלל לא יודע לרצות לאן ללכת, אז כל שאר כוחותיו לא יכולות להצטרף.

 

יש את הרוח הפנימית ולפיה לשם הולכים כל השאר הרוחות. רוח המדבר שהוא ז"א רוח הכולל כל הרוחות בתוכו, רוח נסתר וגנוז ברוחן של החיות.

ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בוערות, כמראה הלפידים. יחזקאל לא ראה את הדמות עצמה, אלא צורת מראה של המשרתים אותה, היינו גחלי אש, המשרתים את צורת הדמות הפנימית. את הדמות יחזקאל לא ראה אלא את הלבושים שהם גחלי אש.

השפע/ החכמה הנגלית בקו שמאל של החיות, בפני שור, אינה נגלית, אלא ביחד עם דינים ועונשים, וכפי שלמדנו בקדושה, החכמה צריכה להיות רק ממטה למעלה, לדחות קבלת אור לפרטיות. על הרשעים הממשיכים החכמה ממעלה למטה. הרוצה לגלות את החכמה, וגחלי האש והשרפים עוזרים לגלות את החכמה, מפני שבלי הדינים הללו אין החכמה שבשמאל מתגלית. אפשר להשתמש בהם בצורה טובה, בגילוי החכמה, בגילוי הרצון, ואפשר שלא.

כי בהם הסתכל יחזקאל שניבא בגלות בדינים האלו כדי לראות את אותה דמות. הדינים האלו הנק שרפים. מלמד כאן שישנם כמה שלבים כדי להיכנס פנימה. יחזקאל ראה את גחלי האש מבחוץ ולא כמשה רבינו. ראה יחזקאל בגחלי האש ובתוכם ראה דמויות, הם המראה של החכמה שאינה נראית אלא בלבושים.

 

יש כל מיני צורות לראות את הרוח שמובילה את האדם. בגלות על נהר כבר ראה יחזקאל דרך השמאל, דינים, גחלי אש.

אדם מסתכל בעולם, ורואה דברים קשים שקורים כמו רעידות אדמה, מלחמות. למה זה מראה העולם למי שמסתכל דרך השמאל. כשאתה רואה דברים ראים, אל תאמר שאין דברים טובים, אלא שאותה דמות פנימית, אותה רוח של העולם נראית כרגע דרך הצורך לתת עונש ותיקון לאותם רשעים.

לא מראים לנו את העולם כפי שהוא באמת. מלמעלה יורד רק טוב, הקב"ה טוב ומטיב. אך כדי שנתקן עצמנו מראים לנו את העולם דרך שכר וענש, כדי שנראה את התיקון שמצריך דינים כדי להיתתקן.

כשאדם מסתכל דרך דינים, עליו להיות זהיר, יבדוק בביקורת עצמית, כדי לבחון את המציאות דרך התיקונים שעליו לעשות.

הכיוון הנפשי הנכון, הוא לעבר היחד, לטובת הכלל, לכיוון השכינה הקדושה שיכולה להאיר ממטה למעלה. אך אם תבוא לכיוון אחר, הדינים ילכו למקום לא טוב.

רוצה יחזקאל לדבר על הדמות, אבל אי אפשר לדבר על הדמות, לכן מדבר על המראות של אותה דמות, שאותן לראות דרך ההלבשה שלהן. כאשר מדובר על השמאל, אז יחזקאל ראה אותם דרך לבוש גחלי האש, הדינים של קו שמאל.  יחזקאל רואה אותן דרך מדרגות, ממעלה למטה.

בשמאל הוא רואה את צורת החכמה, אשר בקדושה משתמשים איתה כדין נגד הרשעים.

כשאדם עושה עבודת נפש, דינים אלו כנגד הדברים שמפריעים ורוצה הוא להסיר מעצמו.

עליו להיות קשה וחזק ולהתגבר על עצמו. באלו המלאכים הנק לפידים, אשר דרכם צריך לראות את התיקונים שיש לעשות.

הדרך לראות את המראה, שיש שם קדושה, אפשרית בתנאי שפועלים ממטה למעלה, דוחים את הקבלה של האור/השפע לפרטיות.

 

1. כיצד התנועה של החיות נעשית מי קובע את התנועה?
2. מהו שנאמר קדוש קדוש קדוש ג' פעמים?
3. מדוע כתוב דמות החיות מראה כגלחי אש בוערות ולא דמות החיות?
אגב כך הסבר מהו גחלי אש.
4. מי היא המתהלכת בין החיות?

אין תגובות

להגיב