הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 46 |השקפה|...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 46 |השקפה| קלו-קלח

זוהר חדש יתרו  קלו – קלח  שיעור 46

בלכתם ילכו.

 

בנקודה הפנימית שבאדם יש ג' רוחות, בינה ז"א ומלכות. הנקודות מניעות את הכלים. התזוזה באה מפני שלא הגיעו למקומם. יש מצב לאדם שהגיע למטרה, ומצב שבדרך.

גאוותו של הקב"ה, שיכול לתת את ההארה לעם ישראל, שרצון זה של קו אמצעי, גואה על הרצונות של ב' קווים.

ישנם שתי צורות הסתכלות על הסתלקות האור, ייסורים. או כי רוצים להתקדם ולקחת עוד חיסרון כדי לתקן, או שאור מסתלק כאשר פוגמים.

מלמד יחזקאל, שגם כשנמצאים בגלות, צריכה להיות השאיפה ליסוד, לקו אמצעי

אין תגובות

להגיב