הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 7 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 7 | מתקדמים | יט-כא

תרומה יט - כא  ​​​​ שעור 7

הכפורת וב' הכרובים

 

תיקון חשוב ביותר שעשה חנוך, הוא שעור לכל אחד מאתנו, לחנך עצמנו למעט הרצונות לקבל, לוותר לגמרי על ההשתוקקות הפרטית.

עבודה נפשית זו היא צמצום ב' בה לא רוצים לחזור לחטא של אדם הראשון, זהו כח גדול מאד.  ​​​​ 

סוד הכרובים הם מט"ט וסנדל, בחינת זכר ונקבה. יש והם עומדים בדבקות, בייחוד הראשון הכפורת העליונה נפרשת לדרום ומערב שהוא מלכות, כלומר המלכות מקבלת את החסד שהוא הראש לכל הז"ת, שכתוב בת הייתה לאברהם היא המלכות בה נטע אברהם את מידת החסד.

 

שלשה תיקונים בכפורת, כאשר דרום מערב קו ימין בחינת פסח, אברהם ושם נקראת בת ראש, מפני שחסד שהוא אברהם, ראש לז"ת.

 

שמאל, מערב צפון נקראת בת אש, הייחוד השני, מערב צפון, קו שמאל גבורה אש, השלמת כלים, המלכות מקבלת מהגבורה נקראת בת אש, ולא יכולה לקבל חכמה, שאין לה חסדים. הצפון משפיע בה את ההשתוקקות הדינים, זה מאפשר לה בקו אמצעי, תוך שהיא שומרת על המפרש הראשון, מערב ודרום עם החסד.

 

נא עתה מפרש היחוד הג' של ב הכרובים שהוא מערב עם מזרח ואומר. מוחזרת הכפורת ממערב ממלכות למזרח שהוא ת"ת היי קו אמצעי ופושרת מפרש לב' צדדים בצד מזרח שהוא הזכר ובצד מערב שהוא הנקבה. וכיון שהכפורת עומדת במזרח ומערב אז שמחה נמצאת והחיבור כראוי, להיותה דבוקה בקו אמצעי שהוא ת"ת והבת ההיא היי המלכות מעוטרת בעטרותיה כראוי.

ונמצאת במילואה, ואז היא בסוד שלו של ת"ת שהוא בראשית בלי פירוד כלל.

פירוש שאין הזכר והנקבה ב מלות בת ראש או בת אש, אלא כלולים במלה אחת בראשית להיותה כלולה בב' צדדים הן בבחינת בת ראש שהוא ימין והן בבחינת בת אש שהוא שמאל, כי המזרח כולל בתוכו דרום צפון שהוא ימין ושמאל וע"כ באים במילה אחת בראשית, שאש וראש הם ביחד.

 

נב וכנגד אלו ג פעמים היי ג יחודים הנ"ל עולים ישראל שלש פעמים לחוג חגיהם, בפסח מוחזרת הכפרות בצד דרום ומערב, שאז עומדת הבת היי המלכות באברהם שהוא חסד והיא בת ראש ושם הלל ואינו הלל שלם כי ב הכרובים אינם עוד במילואם כראוי, להיותם מחוברים בצד אחד ולא ב' צדדים, כי ישמעאל יוצא מצד ימין שהוא הפסולת של הכסף החסד מימין ומקטרג.

 

נג מיום רה"ש שאז מתחיל קו שמאל, עד יום ראשון של סוכות שעד אז עוד לא נעשה תיקון ראוי כדי להגיע להלל. מוחזרת הכפורת מצפון למערב, אז מתכסה הבת ההיא שהיא מלכות ועומדת ביצחק היי שמקבלת מצד שמאל ולא בשמחה והיא ביחוד בת אש והם אינם בשלמות, וע"כ אין שם הלל כלל, כי עשו שהוא פסולת הזהב יוצא ומקטרג.

בימין יש קדושה, אשר בבחינת פסח אינה שלמה, ובשמאל כשהוא עומד לבדו אין קדושה.

בסוכות עולה הבת ההיא המלכות ונשלמת ביצחק בשמחה שהוא קו שמאל שמתלבש בחסדים, שזו שלמותו כי הוא מתלבש בחסדים שזהו שלמותו ומתחברים זה בזה, ואז הלל שלם על ששקט הכעס, היי הדינים של ראש השנה ונמצא החיבור. כאן היא עדיין נקראת בת אש. היא תיקרא בראשית בחג השבועות.

שמאל לא יכול לעמוד בלי תיקון, מפני שאם היה עומד בלי תיקון סוכות אז הייתה שבירה. צריך תיקון לפחות לקיום, כדי שיהיה אפשר להשתמש בו בשבועות.

 

נד בשבועות שנק עצרת מוחזרת הכפורת בצד מזרח ומערב, אז נמצאת השלמות והאהבה והדביקות הם בכל הצדדים. כי מזרח שהוא ת"ת והוא הקו האמצעי כולל בתוכו כל הצדדים והוא שמחת העליונים והתחתונים, ואז תורת ה' תמימה משיבת נפש, כי תורה שבכתב שהיא ת"ת היי מזרח מתחברות יחד עם תורה שבעל פה שהיא מלכות, היי מערב והתורה תמימה כאן כבר הלל שלם.

הכרובים

 

נה ​​ ובשלוש פעמים אלו מוחזרת הכפורת בצדדיה כראוי, בפעם א' שהוא היחוד דרום ומערב נפרשת הכפורת למעלה, כלומר שאין לה התפשטות למטה באותה הנקודה הנסתרת, כלומר באותו האור של הנקודה הנסתרת, שהוא אור חסדים מכוסים מחכמה, וזהו באור הראשון שנפרשה.

שזהו ביחוד הראשון דרום מערב והטעם שאין לה התפשטות למטה, הוא משום שדרום שה"ס קו ימין נמצאת י באויר בדומה לא"א עלאין הוא ו"ק בלי ג"ר. יוד לא רוצה לצאת מהאוויר, ואפילו שיש חכמה אינה רוצה לקבל, היא מבטלת את כל הכוח של החמץ, של הרצון לקבל.

בתיקון זה של פסח, בגינו מתקיים הקיום של עם ישראל. השכלול הוא בקבלת תורה, שאז נקרא עם. לכן יציאת מצרים, פסח הוא כנגד קו ימין, הלבשה ראשונה של פרצוף אריך אנפין באצילות על ידי או"א עילאין ​​ שהם חסדים מכוסים. זו בחינת הכנעה, התבטלות.

אח"כ ביחוד צפון ומערב נפרשת בשלמות, כלומר שבקו שמאל יוצאת י מאויר והג"ר חוזרים אבל המלכות נבחנת כמכוסה ואינה יכולה להאיר למרות שיש השתוקקות . ואח"כ בפעם ג ביחוד מזרח ומערב, המלכות שורה על אותו המפרש, כלומר שהיחוד הוא במלואו כשכנפי הכרובים סוככות על הכפורת, כדי לכסות הכפורת ולא יהיה בגלוי, כלומר כדי לכסות הג"ר דחכמה דשמאל שאסור לגלותם.

שמכסים את ג"ר דחכמה, מאפשרים לקבל ו"ק בגלוי. התיקון של כיסוי ג"ר נק מנעולא של קו אמצעי, גם בחינת מפתחא, הוא גילוי ו"ק.

 

נו כפרת כתוב חסר ו ומשיב כשהאור העליון בא, הכרובים האלו מכים בגדפיהם ומעלים אותם למעלה מאות ו שהוא ז"א היי לאו"א ואומרים שירה מרוב אותה השמחה של האור ההוא, וכיוון שעולים למעלה מאות ו ע"כ כפרת חסר ו

עלו לג"ר לכן אין בהם וו. וזאת התורה, כלומר שיש זיווג אז וו שהוא ז"א, וחיסרון וו הוא שאין ז"א גלוי.

 

נז כעין זה שאמרנו בכרובים בעליונים בז"א ומלכות הוא גם כן למטה בכרובים וכפרות שבשכן שה"ס מט"ט וסנדלפון שהכפורת מסתובבת לג' צדדים ומאלו ג נמצאים הכרובים ימין ושמאל, כלומר שהכרובים העומדים בימין ושמאל דכפורת מקבלים מאותם ג הצדדים, ומפרש הימין היי כרוב הזכר העומד בימין הכפרת שורה ו רוח שלמעלה מאותו הצד שנמצא בו בסבוב הכפורת, ושמאל המשפיע במערב בהסתובבות הכפרת עומד ומאיר לו בכרוב העומד מצד שמאל דכפרת ששורה בו רוח הנקבה, היי כרוב הנקבה ומתחברים הכרובים זה בזה באהבה של זכר ונקבה. וכן בכל הצדדים בהסתובבות הכפורת נבחנת הנקבה שמקבלת מצד שמאל ולעולם המזדווגים הם רק שנים זכר ונקבה, וכן למטה במשכן בעולם הזה הם שנים ולא יותר.

 

נח ואם תאמר למעלה, כיוון שאינו צריך דבקות בכפורת כמו למטה במשכן שהכרובים היו דבורים בכפורת איך הסתובבה הכפורת ביחד עם הכרובים ומשיב, ודאי בהסתובבות הזו נדבקו זה בזה ותמיד נדבק בה.

ששואל, שעניין הסתובבות הכפרת עם הכרובים יחד, הוא מובן למטה שהכרובים נעשות מקשה מהכפרת והם דבורים יחד. אבל למעלה מה הפירוש שהכרובים דבוקים בכפרת, ולמה צריכים לזה, משיב, שע"י הסתובבות בג' צדדים נעשו דבוקים זה בזה, היי שהכרובים נדבקו בכפרת. כי סוד הכפרת למעלה ה"ס המסך שנעשה מאות י שנכנסה לאוויר ולפי"ז יש לה השתוות עם הצד הימין שהשתוות זו נבחנת לדביקות של חסדים. ואח"כ כשהסתובב לצד שמאל ששם יצאה י מאוויר הנה בהסתובבות לצד אמצעי חזרה אותה בחינה דו"ק של י שנכנסה באוויר ע"י המסך דחיריק שבקו אמצעי.

גם בקו שמאל כשבא לישסו"ת גם נמצאת דבקות. בימין הדבקות מטעם של הרצון העצמי להיות כולו משפיע. דבקות של קו שמאל היא אמונה שכל הרצון שייך לבורא, ונתן לנברא להשתמש בו, כלומר ניתן לך כפיקדון. כאן אפשר להגיע לדבקות וגם להרגיש את הרצון.

ונמצא שוב דבוק בכפרת מחמת היותם בבחינה אחת, שע"י הסתובבות נמצא שהכרובים שהם בחינת ימין ושמאל דבוקים בכפרת תמיד, כמו שבארנו, כי יש להם השתוות לכפרת הן בקו ימין והן בקו אמצעי ומאחר שקו אמצעי ממע"ט הג"ר דחכמה דשמאל נמצאת השתוות לכפרת גם בשמאל ולפיכך דבוקים תמיד.

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il