הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 7 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 7 | השקפה| יט-כא

תרומה יט – כא   שעור 7

הכפורת וב' הכרובים

 

תיקון חשוב ביותר שעשה חנוך, הוא שעור לכל אחד מאתנו, לחנך עצמנו למעט הרצונות לקבל, לוותר לגמרי על ההשתוקקות הפרטית.

עבודה נפשית זו היא צמצום ב' בה לא רוצים לחזור לחטא של אדם הראשון, זהו כח גדול מאד.

סוד הכרובים הם מט"ט וסנדל, בחינת זכר ונקבה. יש והם עומדים בדבקות, בייחוד הראשון הכפורת העליונה נפרשת לדרום ומערב שהוא מלכות, כלומר המלכות מקבלת את החסד שהוא הראש לכל הז"ת, שכתוב: בת הייתה לאברהם וגו' היא המלכות בה נטע אברהם את מידת החסד.

שלשה תיקונים בכפורת, כאשר דרום מערב קו ימין בחינת פסח, אברהם ושם נקראת בת ראש, מפני שחסד שהוא אברהם, ראש לז"ת.

שמאל, מערב צפון נקראת בת אש, הייחוד השני, מערב צפון, קו שמאל גבורה אש, השלמת כלים, המלכות מקבלת מהגבורה נקראת בת אש, ולא יכולה לקבל חכמה, שאין לה חסדים. הצפון משפיע בה את ההשתוקקות הדינים, זה מאפשר לה בקו אמצעי, תוך שהיא שומרת על המפרש הראשון, מערב ודרום עם החסד.

עתה מפרש היחוד הג' של ב הכרובים שהוא מערב עם מזרח ואומר. מוחזרת הכפורת ממערב ממלכות למזרח שהוא ת"ת היי קו אמצעי, ופושרת מפרש לב' צדדים בצד מזרח שהוא הזכר ובצד מערב שהוא הנקבה.

וכיון שהכפורת עומדת במזרח ומערב אז שמחה נמצאת והחיבור כראוי, להיותה דבוקה בקו אמצעי שהוא ת"ת והבת ההיא היי המלכות מעוטרת בעטרותיה כראוי.

ונמצאת במילואה, ואז היא בסוד שלו של ת"ת שהוא בראשית בלי פירוד כלל.

פירוש שאין הזכר והנקבה ב מלות בת ראש או בת אש, אלא כלולים במלה אחת בראשית להיותה כלולה בב' צדדים הן בבחינת בת ראש שהוא ימין והן בבחינת בת אש שהוא שמאל, כי המזרח כולל בתוכו דרום צפון שהוא ימין ושמאל וע"כ באים במילה אחת בראשית, שאש וראש הם ביחד.

אין תגובות

להגיב