זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעור 2 |מתקדמים| ד-ו

זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעור 2 |מתקדמים| ד-ו

א. ממתי יש איבה בין הנחש לבין השכינה הקדושה ?
2. ומהו זמן זה מבחינה נפשית?
3. מתי תוקף הנחש וכיצד אנו יכולים לראות את זה בתחילת איכה?
4. מהי נפילת הכיסא? ומיהו היושב על הכיסא? וכיצד זה קשור למחלוקת בין בני בבל לבני ארץ ישראל
? מי היא השפחה שירשה את הגבירה ומדוע כל כך רגזה על כך הארץ? ומהי התוצאה הנפשית שאדם חווה מכך?

אין תגובות

להגיב