זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעור 3 |מתקדמים| ז-ט

זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעור 3 |מתקדמים| ז-ט


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש מדרש איכה ז-ט
1.כיצד מפרשים רבי חנינאי ורבנן את המילה לקחו בכתוב ויקח השם אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן?
2. מדוע הנחש ולא סמ פיתה את האישה וכיצד עשה זאת ומה אנו לומדים מצורת הפניה שלו אליה?
3. כיצד צירף את תפיסת המות אצל האישה?
4. מה אנו למדים מכך שדווקא השכינה נפגמה כתוצאה מהחטא וכיצד זה קשור לאיכה?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב