010- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – כח' -כט' (למתקדמים)

010- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – כח' -כט' (למתקדמים)

 שיעור שמע:

MP3-הורד6