049- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמה-קמז שיעור השקפה

049- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי קמה-קמז שיעור השקפה

וַיְחִי קמה-קמז

ג' מִשְׁמָרוֹת

וותר על זה שאתה המחליט!

ויתור מוחלט על הגאווה אומר שחז"ל אומרים לאדם מה נכון לחשוב, להרגיש ובהתאם לכך לפרש את המציאות, תוך שהוא לא רוצה לעצמו כלום, אלא לתת הכול לכלל. יכולת הוויתור על הרצון מאפשרת להתבונן עליו מבחוץ, ולראות את הרצון כחומר גלם אותו יש לעבד בצורה חדשה של השפעה.

החופש הוא מהתפיסה הגשמית, והכרה ברורה שהכל חסדים, הכל טוב ושום דבר אחר אינו צריך לשלוט עלינו. זמן היקיצה הוא חיבור השמאל לימין – כשבימין האמונה שולטת.

כל הישן בחצות לילה מגדיל את גאוותו. היחד, הביקוש לשכינה הקדושה, הוא המלאך הגואל להקיץ מהגשמיות ומהאני הכוזב.

בנפש האדם הלילה הוא המקום בו מרגיש הוא את החיסרון. כאן יש סדר עבודה מדויק לתיקון הכלים ולא רדיפה אחר האור למילוי החיסרון.

הלילה הוא זמן הכנת הנקבה – הרצון לזיווג עם זעיר אנפין, הלב עם המוח – קו אמצעי, הקב"ה. בחלוקת הלילה לקו ימין: הכנעה, כאן העבודה הנפשית היא ויתור מוחלט על הרצון מתוך חסדים גמורים. קו שמאל: הבדלה באה דווקא לבטא את הרצון במסגרת החסדים. כאן בדיוק יש להקיץ, דהינו הפנמה שהרצון קובע, אך יש לעקוד אותו ולהכפיפו לימין. המתקה: קו אמצעי, מותר ליהנות רק מהאמת.