הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קט"ו-קי"ז | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קט"ו-קי"ז | השקפה | שיעור 39

בראשית זוהר חדש קטו – קיז שעור 39

בחכמה ייבנה בית

מלמד הזוהר כיצד יבנה אדם את ביתו, היינו את ליבו, כדי שיהיה משכן ראוי, לקיים הפסוק: ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם.

שלב ראשון על האדם לדעת מיהו ומהו תפקידו. עליו לדעת מהם הכוחות הקיימים בו, איתם לפעול ולהתנהל בעולם כדי להתפרנס בעיקר ברוחניות. כאן עליו לקחת אישה, היינו ההרגשה שבלב, בעזרתה יוליד בנים ובנות, היינו הבנות ותפיסת מציאות נכונה.

השוטים פועלים הפוך, בונים הרגשה ותאוות בסביבה לא תכליתית, ואחר כך מולידים הבנות שגויות ותירוצים להשגת תאוותם לרצון לקבל לעצמם.

ללא ברית ומחויבות להכרה גבוהה, המושתת על דרך פנימיות התורה, לא ניתן להגיע לתכלית, כלומר להוריד ללב הרגשה אמיתית, שאז הוא בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים.

מי שרדוף אחרי תודעת והרגשת הגוף, עובד עבודה זרה בהתמכרות לתאוות הגוף, ואז כל הפרנסה שלהם באה בתירוצים להצדיק תאוותם.

בחירה בסביבה ראויה מאפשרת לאדם לראות וללמוד מהם הטבעיים והכישרונות שלו, ובעיקר מה בא לתקן בעולם. הפרנסה מיגיעה פנימית, מלמדת על הכוחות הנפשיים הזמינים לשמירה על מחויבות, לבניית כלי ראוי, כח וסבלנות כאשר התוצאה לא מתגלית מיד.

האדם נברא בצלם, ועם כח לנהל את רצונותיו כראוי. ואם אינו מתאמץ להתגבר על המקרים וההרגשות והרצונות, ומבקש תוצאה כאן ועכשיו, לא יוכל למלא תפקידו הייחודי בעולם.

לו היה מגולה לאדם תפקידו ומהי העבודה שעליו לעשות, היה הופך למזיד אם מועל בתפקידו. מרחמי שמים משגיחים לאדם באורך רוח שיוחזק כשוגג, שדינו קל יותר. גילוי מתחיל להתבאר לבא להיטהר, מסייעים בידו.

ועם כל זה, צריך האדם להשתדל בדרך ארץ, ולעשות עיתים לתורה, ולהיות עמלו בשתי הדרכים האלו, מפני שיגיעת שניהם משכיחה עוון. ללמוד אמונות כדי לפרנס עצמו, להיות יצרן, אחרת עלול ללסטם את הבריות.

אין תגובות

להגיב