הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קכ"ז-קכ"ט | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קכ"ז-קכ"ט | השקפה | שיעור 43

בראשית זוהר חדש קכז – קכט שעור 43

יהי אור

אור הוא שפע, תענוג, ידיעה, כאשר אין לנברא תפיסה בו, אלא רק כאשר נפגש האור עם הרצון. היכולת של האדם להתחבר לאור, למקור החיים, תלויה ביכולתו לבוא בביטול ולהתחבר דרך הצדיק, שהוא יסוד העולם, וגם הוא נקרא אור.

כבר היום רבים מבינים שבעולם חשוך זה, חייבים להיות כפופים לצדיק, לגדול הדור, למורה הוא המקשר בין הבריאה לבורא, הוא המקשר בינו לבין מקור החיים.

מבחינה מעשית את ההארה מקבלים דרך המלאכים שהם כוחות נפש באדם עצמו. מהבחינה האמונית מקור האור גבוה יותר, הוא כסא הכבוד. כך שישנה תפיסה באור גם מעבר למוחש, הקשורה למקור גבוה יותר בתת מודע אותה צריך לקבל באמונה.

כאשר מורגש ברצון אור קטן, זהו מקום מסוכן מחמת הפחד ולכן תפילת ערבית ניתקנה לשמירה מהמזיקים.

אין תגובות

להגיב