הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קל"ט-קמא | השקפה| שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קל"ט-קמא | השקפה| שיעור 47

בראשית זוהר חדש קלט – קמא שעור 47

יהי רקיע

המבחן באדם הוא האם הוא צורך הנאות מותרות, או שאינו משתמש ברקיע המבדיל שבנפשו. זהו הרקיע שמבדיל בין מים למים, שמים הם בחינת התאווה. כאן הבדיקה היא לכל רצון, מול הרצון של השם. רצון להשפיע הם המים הטובים, ורצון לקבל, מים רעים.

כל מה שעושה הקב"ה הוא לתכלית טובה, וכך הרקיע המפריד שהוא שמאל, מחלק לטובה מצד זה שישנה הבדלה ותפקיד לכל אחד בעולם.

דווקא במצב גדלות, מייצר האדם את המחלוקת בין הקבלה להשפעה, מכאן יכול לצמוח כאשר מנהלים נכון את הרצונות. המים הם השפע ממעלה למטה, אך יש גם שפע/עושר השמור לאדם לרעתו, לכן צריך האדם לבדוק אילו תענוגות הוא צורך.

לא נאמר על הרקיע, ההבדלה ביום השני כי טוב. לכאורה חלוקה מקלקלת את הרצף, אבל כאן מלמד שההבדלה הייתה לטובת האדם ומאפשרת לו חיים. לכאורה נראית הבריאה כדבר נפסד, אך הקב"ה עשה את זה, לכן יש כאן דבר טוב ואמיתי. בתורות המזרח מנסים לבטל את הבריאה, וביהדות הרקיע הוא דבר טוב, שאלמלא הרקיע לא יכול היה האדם לחיות, ע"י שיכול האדם להבדיל בין טוב לרע, בין אמת לשקר וכך להיזהר מדברים לא ראויים. אדם שעושה את החשבון נכון, שותה הוא את המים האמיתיים, ולא את הרעים אותם שותים הרשעים.

ברקיע שבנפש האדם ישנו הכוח המבדיל בין טוב לרע, כוח השמור למעטים שבאים לעבודת השם.

אין תגובות

להגיב