הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קצו-קצח | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קצו-קצח | השקפה | שיעור 66

בראשית זוהר חדש קצו – קצח שעור 66

יהי מאורות

מלמד הילד, נכדו של רבי חייא, שכל מי שעושה את תפקידו על פי השם, שמו חקוק למעלה, אך מי שפועל לפי שרירות ליבו בלי הנקודה הנפשית שמאירה להם לכל הרצונות, אין להם יסוד שמנחה אותם, פועלים לשוא.

ביקש משה להיכנס לארץ כדי לקיים המצוות התלויות בארץ. עונה לו הקב"ה שלא קיום המצוות במעשה הוא כל העניין, ישנו משהו מעבר למעשה, שנשמת משה זכתה בו, זכות שתחולק לצדיקים, בזכות שהיה רועה נאמן שהסכים למות למען הכלל.

משה רבינו הוא המנהיג, שאינו רואה כל טעם בחייו או במצוות שצבר, אלא אם כן הוא מביא את צאן מרעיתו לרצון ישר-אל. משה רואה את כל המציאות שלו, כשייכת לעם ישראל. לשם כך מוכן הוא אפילו למחות את שמו. מת משה בחוץ לארץ, להורות שבזכותו יקומו לתחייה מתי המדבר.

אמר רבי יוסי אמר רב, למדנו מראשי הישיבה שהעולם הוא עגול ככדור הזה. וכשהשמש יוצא ממזרח, הולך בעיגול עד שמגיע מתחת לארץ. כמובן שחכמי ישראל אינם צריכים את המדע, מכירים הם במציאות כבר מאז ומתמיד.

אין תגובות

להגיב