הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רה-רז | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רה-רז | השקפה | שיעור 69

בראשית זוהר חדש רה – רז שעור 69

יהי מאורות

המעשה של העליון, הוא הנשמה של התחתון. כשמנשקים יד של צדיק, זהו סימן, שהרי ידי העליון הם כוח הנשמה שבתחתון, סימן לומר שכל חַיּוּת באה בזכות הצדיק. לכן יום הילולה של צדיק, הוא תזכורת נפשית, לאור הגדול, לנשמה בה זכינו בזכות הצדיקים, שבמותם נקראים חיים.

בא רבי אבָּהו לנשק ידיו של רבי אלעזר. אמר, אוי לעולם כשתצא ממנו, כי עד היום הזה שאלתי את זה, ולא מצאתי עיקר הדבר אלא רק עתה. אותה הדרך שיצאת בה, יהיה לי סימן של ברכה, על שפגשתי אותך.

עשה לך רב אומר שאדם בא בביטול ומקבל אמונת חכמים, עשיה שהיא בחינת מעל טעם ודעת, בלי לערב את שיכלו. כך עליו לפעול, ככל אשר יורוך, כמו למשל ההוראה ללמוד תורה בלילה.

ישב עימו עם רבי אלעזר שלושים יום ולמד כל ספק ושאלה שהיה לו. היכולת ללמוד לא תלויה רק ברב, אלא גם בגמישות מחשבתית והשקעה של הלומד. שלושים יום היא בחינת החידוש של הלבנה. כאשר אומר שלמד כל ספק ושאלה שהיה לו, מלמד שהתרת ספק היא רק ע"י הוודאי, שהוודאי הראשוני הוא הבורא יתברך.

בכה רבי חייא ואמר, אני נודר ומקבל על עצמי, שמטרם שאלמד לפני בעלי הברייתא העליונה, לא אשוב מכאן. ישב שם 12 שנים. כשבא, קראו לו רבי חייא הגדול. גדולה היא חסד, מדרגת אברהם אבינו. על התלמיד להיות עקשן בדרך השם, ולהיות מוכנים לשלם ולתת יגיעה עד שמשיגים.  י"ב שנים הוא זמן החלוקה. כך נדר רבי חייא נדר שיקדיש י"ב שנים ללמוד על כל הספקות, וכך ישב רשב"י י"ב שנים במערה, במצב קטנות וביטול לעליון.

אין תגובות

להגיב