הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 4 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת תרומה | שיעור 4 | מתקדמים | י-יב

תרומה י - יב  ​​​​ שעור 4

זהב ירקרק זהב סגור זהב תחתון

 

זהב הוא בחינת האור המתלבש ברצון לקבל, היינו קבלת חכמה.

זהב שבראש ז"א ​​ סגור, מפני שחסדים בז"א מעל החזה אינם מגלים חכמה מפני שאסור להשתמש בה.

זו"ן מייצגים את עולם אצילות, ולכן את כל מה שקורה לאדם.

יש ואדם פוגש בבחינה זו של זהב, היינו חוכמה, ועליו לפעול את המנעולא בנפשו ולדחות אותה לגמרי.

ישנם רצונות גדולים שאסור להשתמש בהם, עליהם יש לוותר. בלי לפעול את המנעולא שבנפש, בלי להיזהר במצוות לא תעשה, בלי גבולות, נשברים

אור החסדים הוא המקשר בין הנברא לבורא, הוא כמו משפך שהצד הצר, הפיה למטה, הרצון לקבל. החסדים מלמעלה הם בחינת הרוחב הגדול. יש לצמצם אותו לגודל של הנברא.

החסדים שבנברא, כלומר הרצון להשפיע, צד הבורא שבנברא, הוא המקשר בין הרצון לקבל לבין הבורא שכולו השפעה.

 

 

לב תחילת המאמר מובא בזוהר תרומה. זהב עלאה שהוא זהב דז"א הוא בסוד סתום והשם שלו זהב סגור, שהוא סגור מעין שאינה שולטת בו. זהב תחתון שהוא זהב של המלכות הוא בגלוי יותר.

ע"כ השם של זהב של המלכות נק זהב ירקרק, וז"ס שהעמידו החברים אסתר שהיא מלכות ירקרקת היתה היי גוון אתרוג והכל אחד. גם השמש נראית לכאורה צהובה, אך הגל הארוך שלה ירוק.

זהב זה של המלכות הוא ראש בסתום, אע"פ שהוא נבחן שהוא בגלוי כלפי זהב עליון שהוא ז"א, עד שנמשך ושורה לראש של גבריאל ומשום זה הכל הוא בסוד עליון בסוד ז"א ונמשך הסוד ההוא למטה למלכות ולגבריאל הכל באופן אחד.

 

הארת החכמה שבשמאל המאיר בכל שלמותו בהתלבשות החסידים נק זהב, ומאיר בראש דז"א היי בג"ר דז"א ובראש של המלכות. שואל מה ההפרש בין זהב שבראש ז"א לזהב שבראש המלכות. כיון ששניהם הם הארת החכמה שבשמאל ומשיב, שהזהב העליון דז"א הוא בסוד סתום היי שהארת החכמה סתומה ואינה מאירה בו. כי ז"א הוא תמיד בחסדים מכוסים מחכמה ז"א מחזה ולמעלה שביחס למלכות שהיא תחת חזה דז"א, הוא נחשב לחסדים מכוסים, שמו זהב סגור היי סגור מלהאיר.

זהב תתאה של המלכות הוא המקום לגילוי החכמה, וע"כ החכמה מגולה בה יותר מבז"א יותר הכוונה בחסדים מגולים בו"ק דכחמה ולא בג"ר ממנו המלכות מכוסה, שירקרק וגוון אתרוג הוא אחד, שהיא הגוון של גילוי הארת החכמה שבמלכות הנק אסתר. שהזהב הזה של המלכות הוא עוד סתום ואינו מגולה, אע"פ שכלפי הזהב של ז"א היא נחשבת כמגולה, עכ"ז עודו סתום בה כי אין הארת החכמה מתגלה במלכות גופה, אלא במרכבה שלה שה"ס ד המלאכים מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, עד שנמשכת ושורה בראש גבריאל שהוא בחינת קו שמאל שבמרכבת המלכות ובו מתגלה הארת החכמה לגמרי.

 

הכפורת וב' הכרובים

 

לג רבי שמעון אומר, בכל הפרשה הזו מצאנו שנמסרה המלאכה בידו של משה, חוץ מבשנים. כי בכולם כתוב ועשית ובארון ואפוד כתוב ועשו ארון ועשו את האפוד, ולא כתוב ועשית. מהי הסיבה לכך שבאפוד ובארון הציווי הוא לשון רבים, שמשה לא לבד. ומשיב מה הטעם לא כתוב בארון ושעית משום שהארון שה"ס מלכות כולל בתוכו את משה שה"ס ז"א כדי להאיר ממנו כי המלכות אינה מאירה אלא מז"א וע"כ צריכים אחרים לתקן התקון והיופי שלה כדי להכניסו בתוכו בתוך הארון, להכניס את משה שמייצג את בחינת התורה, בתוך הארון.

 

לד ולפיכך לא כתוב ועשית באפוד, משום שהאפוד אינו שלו אינו שייך לז"א כי האפוד הוא תקון המלכות, ואינו שישתמש עמו משה. וע"כ אין משה צריך לעשות העבודה של אחיו כי משה איהו ששובינא דמלכא ואהרן שושבינא דמטרוניטא

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב