זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

שאלות חזרה בזוהר ואתחנן נה-נז 1.מהו כבוד חכמים ינחלו מהו כבוד זה ומה מאפשר להם לזכות בו? 2. מהו וכסילים מרים קלון מדוע אין הקבלה לתחילת...