זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

שאלות חזרה - זהר הסולם פרשת בהר א-ג 1. מה ההבדל בין המשמורה הא' למשמורה ב' מצד עבודת האדם? 2. מהו כוחו של אברהם המתעורר...