זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

שאלות חזרה צו עמודים יג-טו 1. כיצד מפרש רבי שמעון את הכתוב " ומראה ולא בחידות" ומה ההבדל בין משה לשאר הנביאים בענין זה? 2. כיצד...
video