זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

שיעור שמע http://files.hasulam.co.il/NewLessons/HadafHayomi_Zohar/Vayakhel/HadafHayomi_Zohar-Vayakhel-p67-69.mp3 mp3 להורדה   וַיַּקְהֵל  סז- סט הַשְּׁמִירָה שֶׁבַּשַּׁבָּת בשבת יש לחפש את מנוחת הנשמה ולאו דווקא את מנוחת הגוף. זהו יום של הנשמה בו צריך ייחוד...