זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

שאלות חזרה בזוהר בלק קעה-קעז 1. כיצד הביע בלעם הרשע את זעזועו כשראה שכל כשפיו וקסמיו לא הועילו וישראל יצאו ממצרים? 2. מהו התהליך שעושים הרשעים...

video