זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. שאלות חזרה בזוהר חדש ואתחנן יג-טו 1.מה ההבדל בין ימין...