זוהר מתקדמים

זוהר מתקדמים

דף הבית מתקדמים

video

❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. שאלות חזרה בזוהר חדש מדרש רות א-ג 1.מדוע ברא הקב"ה...